گارانتی محصولات

تمامی محصولات  آشپزخانه صنعتی شرکت هپتا استیل بسته به نوع ساخت و تولید دارای گارانتی میباشند و این گارانتی ها در بازه زمانی مشخصی صورت میگیرند . و در بازه زمانی گارانتی تعمیر و یا تعویض کالا های شما به صورت رایگان خواهد بود .

لذا توجه داشته باشد که در صورت اتمام مدت زمان گارانتی هرگونه هزینه خرابی و یا مخدوش شدن کالا بر عهده مشتری میباشد .

شرکت هپتا استیل کليه تچهيزات آشپزخانه توليد شده توسط خود را در سطح استاندارد و متناسب با هر نیازی تولید و یا ارائه میکند . لذا توجه داشته باشید استفاده های غیر متعارف از محصولات که موجب خرابی آن ها شوند جزء گارانتی محصوب نمیشوند . و هزینه هر گونه تعمیر و یا تعویض محصول بر عهده خود مشتری میباشد .

توجه : گارانتی های شرکت دارای مهر و تاریخ و ضمیمه عقد قرار داد هستد . مراقب شیادان و کلاه برداران باشید.

guarantee